CategoryRhodora C. Abalajen

Sa Baragyuhon nga Kapurupod-an

S

Sito bata pa ak’ a bagyo panahon sa kalinaw. Sa 1981, binagyo si gingangaranan nga Dinang. Grade 5 ak’ adto. Nagpiplete kami sa ikaduha nga andana sa balay nira Mana Peping sa Sona Kwatro sa San Roque. Kadaan ngan mabaysay adto nga balay; hinimo sa kahoy a lipon ngan a salog. Siton nga gab-i antes umabot si Dinang, nag-ugrubay kami sa am’ pangaturog. Kami nga bug-os nga pamilya: sira Nanay ngan...

Growing Up In Tropical Islands (translation)

G

Original work As a child, I thought of typhoons as a time of peace. In 1981, Samar was hit by typhoon Dinang. I was in Grade 5 at the time. We were renting the second floor of Mana Peping’s house somewhere in Sona Kwatro in San Roque. It was a beautiful old house; its walls and floor were made of wood. On the night before Dinang made its landfall, the whole family– my parents, my three siblings...