Diskurso

D

Gibundak sa mayor ug milanog ang baligho niyang saad
sa ibabaw sa bantawan sa plaza dungan
sa akong pagpanaob sa mga plastik nga basura
ang akong apo, tres anyos ug ilo’ngtapos, malipayong
nagkayungit nga nagsumay sa iyang mga gipangyawit
samtang nanghagdaw sa susamang plastik aron isugnod.
Nag-anam kabungol ang tingog sa politiko ug
ang akong apo – nagkaduol nga nagpuyos sa mga basura;
ug ang iyang bayhon gialihan sa aso.

About the author

Kenneth Michael M. Baba

Isa sa masisigasig na manunulat mula sa Cebu. Aktibo sa Bathalad at kasama sa Taboan 2019. Aktibo rin siya sa progresibong pamamahayag sa kampus.

By Kenneth Michael M. Baba