Kantalita sa wala sugta

K

1
wala motugdon ang bunga sa akong ngabil bisan giunsa pa nako’g nganga

2
gisubhan mo na dayon ang dangilag
bisa’g wala ko pa kini dusliti

3
magbaid ako’s akong sanggot magabii,
samtang maghandom niadtong labong
nga balili nga wala ko gayod magunahi.

About the author

Kenneth Michael M. Baba

Isa sa masisigasig na manunulat mula sa Cebu. Aktibo sa Bathalad at kasama sa Taboan 2019. Aktibo rin siya sa progresibong pamamahayag sa kampus.

By Kenneth Michael M. Baba