Kumunoy

K

Tinakdang kapresyo na
ng darak ang bigas.
Samantalang ang mga anak
ng mga panginoong ay
ni hindi man lamang sumasayad
ang mga bulak na talampakan
sa putikan. Hindi kilala ng kanilang paa
ang mga tibak at alipunga.

Ito lang ang alam nila: tirikan
ng kandila ang mga pilapil—
gawing subdivision at mall ang mga sakahan.
Tigmakin ang mga pesante ng pestidyo’t
doon sila ilubog, sa lupang kailanman ay
hindi magiging sa kanila—
gawing kumunoy ang bukid
na kanilang sinasaka.

About the author

Andyleen Feje

Nag-aral ng Bachelor of Arts in Language and Literature sa Central Luzon State University. Nag-aral din siya ng Sertipiko sa Panitikan at Malikhaing Pagsulat sa Filipino sa Polytechnic University of the Philippines.

By Andyleen Feje