Pagbabago

P

Isang araw ay dumating ang mga taga-munisipyo at kapitolyo, kasama ang negosyanteng bitbit ay pangako ng pag-unlad sa mga tao:

humiyaw ang mga chainsaw

pinaslang ang mga engkanto at maligno, gubat ay nakalbo at hindi naglaon nakaranas ng gutom ang mga tao.

Umusbong ang mga subdibisyon sa paligid ng bundok,

inilibing sa sementadong kalsada ang ekta-ektaryang palayan at maisan, tumubo ang magagarang bahay, at saka binakuran

upang hindi makapasok silang dati’y nagbungkal

ng ekta-ektaryang palayan at maisan.

Kasamang nalibing ang hanapbuhay nilang mga parm leybor Na umaasa sa patrabaho ng mga amo

Kaya marami sa kanila ay dumadayo

kung may patrabaho sa kabilang ibayo,

o kaya nama’y nagkokonstraksyon sa ginagawang subdibisyon,

o gusali,

o kalsada

o kaya nama’y namamakla sa bayan.

Bulung-bulungan nga sa mga igiban
Ang nauusong ekstrahan sa panahon ng kagipitan.

About the author

Honorio Bartolome de Dios

Nagmula siya Marilao Bulacan. Nag-aral ng sociology at kalaunan ay nakilahok sa mga gawaing pangmasa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang kaniyang paghahanap at ang pinagyamang karanasan ang ginagamit niyang panulat upang lumikha ng mga kuwento.

By Honorio Bartolome de Dios