AuthorJenelyn V. Garcia

Lider ng Katig Writers Network at mahusay na propesor. Aktibo sa mga pampanitikang gawain. Isa sa mga nangungunang manunulat ng kanilang rehiyon.

Santol

S

Waray nagbungadida han katsirakan santol ha bungsaran. Sugad hin maaram na hiya nga paprehas na la an tiabot nga mga adlaw- paningkamot nga makakaon, makabayad hit mga baraydan, makapanalipod, makatalwas sunod na la anay an karagtatawa, an girok, an hiyom han kalag. Ugaring, padayon man la gihap an pagrabong han iya kadahunan sugad han may ada la gihap nanganak, igin-anaknaghigugma, hinigugma...

Sug-Ang

S

Pagkawaray la puloshini nga sug-ang!Puthaw, ugaring,usa nga tuko, balikoan usa utod, sanglit halipot.Baga la hit ak kaluluthanbisan anhon pagbangil,sige it kinimpang-kimpang. Diin daw la ininapurutan ni Zenai?Dibris man dawini ni Yolanda.Maliwanan ko gihap ini.Kunta, sunod nga semana.Di pa man ngani kinahanglanpumalit hin bugas,kay, mayda pa mansalin han relip.Pati tinapa.Igo-igo gad lapara kanan...

Kagawasan

K

Siring han iba ko nga kasangkayanig-delete ko daw an album namon ha Manila.Kamag-upay la hit amon mga selfiedida hiton nga amon urhi nga pagkita.Kahuhugot hit amon mga hangkopngan kalalamrag hit amon mga ngisi.Nahahamutan ko pa an ak aftershave creamnga iya gin-arbor ha akon.Tara, di ko gud man it hira igdi-delete.baga saho ha makakita! Traynta mil an text messagesniya ha akon ngan akon ha...