AuthorMerdeka Morales

National Capital Region Cluster 3

N

Introduksyon Halu-halo ang mga manunulat sa seksyong ito na ilan sa kumakatawan para sa National Capital Region. Ang isa’y palamasid na kwentista. Ang sumunod ay mapanuring makata at ang huli’y kritiko-pilosopo. Pare-pareho silang mga batang guro sa unibersidad kung kaya’t kaagad na maaaninag ang pagpoproblematisa ng isang papasibol na intelektuwal sa kanilang mga naisulat. Subalit ang mahalagang...