AuthorMJ Rafal

Nagtapos at nagtuturo ng mga asignaturang Filipino, Malikhaing Pagsulat at Panitikan sa Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas. Kasapi siya ng KM64 Writers Collective at Concerned Artists of the Philippines.

Kutob

K

muli, may isang sukathindi na uuwi—asintado ang balasa pagtunton ng inosenteng hininga. Kung gabi at maramdaman,kumatok ang kibot ng bagabag,huwag mag-alinlangan:papasukin sa tahananang takot at kaba, paupuin.Alukin ng kung anong makakain:luha, tangis, lungkot, galit.Pagsalitain, marahilmay kung anong sasabihin.Saka ihayag ang layon,kung saan naroroonang katotohanan ng pangamba. nangangatog kahit...

Mga Patay sa Looban

M

i.            Danaw Pagkat naririto ako at nariyan kaNakatitig sa langit habang salokNg bahagyang hukay sa buhaghag na lupa At nariyan ka nga at narito akoAng pagitan natin, isang hakbangKung sakaling mas malapit ang tumbok Ng rumaragasang punglong iniluwalNg mga daliri ng estrangherong mula sa dilimBaka kapwa tayo nagkakilanlan At maaring...

Lahat Tayo

L

Inihahalaw mo sa nabasang nobelaang iyong haka ngayong gabi; na tilahindi lamang sa salita ang pagmumulang lahat, kahit isinakdal na sa dakilang aklatna ang lahat ay nagsimula sa salita.Kaya nga’t kung mamaya, habang lumalalimang dilim at isang sambulat ng putokang umalingawngaw sa papawirino kung isang lagutok ng buto o bagsakng katawang ngalay sa apuhap ng buhay;kung pipiliin mong ituloy ang...