AuthorNiles Jordan Breis

Southern Tagalog & Bicol Region

S

Introduksyon May kung anong himig ang maaaninag sa koleksyon ng mga tula ni Vanessa T. Haro. Sa tulang “Maging sa Silid,” lagusan ang mga damdaming nabuo/binuo sa paghalukay sa bawat sulok ng silid, habang binabalikan ang tagpo ng mga sangang nakalutang sa tubig. May malalim na ugnayan ang kaniyang silid sa mga binuong karanasan at tagpuan sa dalampasigan upang marating ang sinasabing “ating”...