AuthorReynel M. Ignacio

Mula Northern Samar at aktibo sa mga pampanitikang sirkulo. Masugid na mag-aaral ng kultura at literatura. Nagkamit ng unang gantimpala sa 6th Chito S. Rono Literary Awards.

Katundan

K

Makakaginhawa na gihapon an akon pinanlidungannga numero sa kalendaryo. Kay kun diri ka pa mabayasa kalibutan, diri mapipiritan pag-uli an mga tiilnga maiha na nga waray hahangkupi san tapo-tapo. Mao lugod an pagmamakauli, kun san-o nga diri namakakaghangkop an mga kamot, ngan sa huna-huna nalamahinanabo an mga harok san mga hinumduman. Naduroy lugod an kabaraka, yana nga maaramna san kamutangan...

Usa Katuig Kahuman San Kasal

U

An nahinabo san una nga gab-i,iba san durudlong nga imo hinihingyap— Di mo pa nababatian an kutsaranga nalagatak san tasa nga kapihan,Nagpupukaw sa imo sugadsan nahiuna nga mga aga. Pero diri kinahanglan an pagpukawsan waray kurukaturog.Hinungdan ini san mabug-at mo nga mga mata;Masuol pa an imo kalawasan. Diri mo kaya tuhayonan mga iginrigalo sa iyo nga mga basongan plato nga nagkabuong,o bisan...

Parapangisda

P

“Humans have walkedon the surface of the moon,but we still haven’t beento the deepest part of the ocean.”– Tomoko Ninomiya. Nagbag-o na an ngatanan, labot la san kadagatan.An asin, an balod, ngan an grasya nga ginhahatagsan lawod. Mao an ginbibinalik-balik san kinabuhinga tinatag-iyahan na san langsa. Diri pinapaglanan nadupa nga palatik san pagkapyot san katignga nagsusurusaliwan paghiram...