Dayu

D

Agwat.
Pilatan.
Sukad ning pamikawani.
Dingkal ning dayu.
Sikdan ning kelambatan
O ning keynipan.

Laut.
Deywan.
Lapad ning pamikaliwa.
Dekalan ding takbang.
Sampulung ding talampakan.
O sakmal ning pamaniglo.

Kapagnasan man
O sirya.
O mekad mo, ali man.
Nanu mo ta’ng pamyaliwa?
Talab na magdili-dili.
Basal king kalubkuban.
Ala na ka king panimanman.
Ala na ka king panandam.
Panamdam a metampud na.
Mepata nang manenaya.
Manintun king aske mu.
Metung ya mu pin ing yatu
At adwang panglakbang
Mekad dasnan da ka
Dapot lumwat pa ini
O mekad ali na.


Distance

Distance.
Gap.
A measure of separation.
Gauged by space.
Calculated by length of time,
Or boredom.

Latitude.
Longitude.
The breadth of difference.
A number of steps.
Total of feet.
Or the grip of longing.

Be it a desire
Or intent.
Or perhaps, even never.
What could be the difference?
Isolation happens.
Pure emptiness.
It’s not in the emotions.
Feelings that have been razed,
and numbed by waiting
searching for your form.
There’s but one earth.
Two for meandering
Could make me reach you,
But this will take time
or not at all.

About the author

Kragi B. Garcia

Isang pintor, film maker, song writer, mananaliksik, at manunulat ng kasayasayan tungkol sa Pampanga. Isa rin siyang masinop na makata sa Kapampangan at Ingles kahit wala syang pormal napagsasanay. Mayroon siyang bi-weekly column sa Sunstar Pampanga na kanyang pinagkakaabalahan dahil sa pagmamahal nya sa kulturang Kapampangan. Pangarap nya na makapaglimbag ng aklat ng kanyang mga tula at ng diksyonaryong Kapampangan-English.

By Kragi B. Garcia