TagCentral Luzon

Nang Dalawin Mo Ako

N

Hanging posas, hanging rehas ang pagitan Noong dumalaw ka. Ang kamay ko’y preso; Di ko alam kung pa’no ka hahawakan. Ang ating kumusta ay tanong-sagutanSa ating maskarang ikinakandado:Hanging posas, hanging rehas ang pagitan. Baldado ang paang bawal kang lapitan. Piitan ‘tong patlang na layo ko sa ‘yo— Di ko alam kung pa’no ka hahawakan. Abot-tanaw kita sa salaming harang Ngunit di marinig, tinig...

Demi

D

Mayro’ng lunas sa pighati at kawalanNg pag-ibig sa sarili—mapaparamAng tinig ko sa pagsikat nitong araw.Ang awit ko’y titigil na sa pagkinangAt ang mundo’y di na ako mahahagkanPagkat lason sa dugo ko ang gagapang.Madarama ang paghitngo sap ag-iralNg iisa’t abang buhay at ng lumbay Na alam kong maaaring di mangyari.Kung hindi ko magagawang humulagpos,Hanggang ngayon, ang ngiti ko’y magpapanggapAt...

Upa

U

Parang barat na nangungupahanAng itinagong anak sa labas—Sakop niya ang buong tahananNg legal na maybahay at anak.

Di niya kailangang magbayadNg kaniyang lugar sa pamilya,Ang ama ang humingi ng tawadSa binigong anak at asawa.

Ngunit utang pa rin ang espasyo.Mananatiling di maaangkinMaski pa maging mabuting tao,Laging nakaantabay ang singil.

Matimbang man sala ang dugo,Poot ay di pa rin mapupugto.

Paglimot

P

Ang gunita mo sa akin ay tamis nitong umagang Pinapait na ng alon sa iniinom kong kape.Ang imahen ko sa iyong mga mata’y di na parte Ng padilat mo—natipon na sila sa aking tasa. Wari ko ay may nabuong siklon ang iyong pahalo;Nakulangan sa asukal dahil iyo nang nalimotPati ang ibig kong timpla. Lahat ng nga ay hinigopNg nalikha mong buhawi’t kabilang ka sa naglaho. Kung bakit kailangan kang ubanin...

Gitad

G

Ing gitad mung diwalilingad na ing bubulungning kekang sari kalyap a salu;Ya ing magpakalingwan king alingongoning kekang banal a tipan king payntungula mikalabyus tigik pangasakmalking sasayu mung pamagkumwari. Alang melakwang nanu mang bakasing linaso mung bakal a kapanaliganking salamin ning milabasnung nu’daka apagkamalyangalang-kasingdalise pusu. E ku pa mu rin balu nung sanu ing katutwan...

Libutad ding Sunis

L

Libutad ding suniskabaldugan ku karin mandatila;kabang ding pamampan kugagato babo ding ulata.Libutad ding suniskarin ku lubas amanu at tapat.E karing amanung agkasan ku,dapot karing pilatan ding mata kuo nung matulid kang lumawekaring awang a reta.Ati yu king pamangilag ku karing keka.E ku milawe karing mata muinya sasalikut ku ing sukat kung ipalto karin king pekaligtas a dane balu ku…...

Tears

T

Dadalusdus kalakalaleking salaming awangkabang pupulisan na ing ambun;Kapisik teterak king sanap-sanapan.Ing lugma dintang;Abung-bigang tilus-tilus tatangis lakabang ding lwa mu maging uran. Teterak alang pakyalam at malayaking matalaib a maranglekabang gagawan da ing kapagmasusyan; Ding agimat yuyuyuyu la karing karelang salu. Mengaring nwan a pusung,ing lupa mu makatalukbung ya kabang manangis...

Mata Mu

M

sinuka ne ning apiing dimlang ayakmulnang e sasaryanking salung alang lamanat limbugking kalalamlalamanning kapanamdaman;e ka sane king dimlaat labug ning kapikakunwan—e wari? e ka manaligking piliblubang malarama e mu mekatalibunang menganyaya keka. e mu na la panaliganding balatung mung mata. e na ka lalawekaring keyang matapasibayu Your Eyes fire spewedthe chill itunmindfully swallowed in the...

Ika King Paninap Ku?

I

Marco Paulo B. Lacap Ika ing payntunan, panagimpan,Ika ing timan na ning kakung lungkut, Ika ing munag king sisilim.King salu mu ing kapasnawan, emuku pa lalakwan,Giang king paninap mu man uman muku,Giang misan mu man lawan muku.Mitmung tula, ika ing sala,Balang timan mu susulagpo ku,Alang kayaryan ing keka abie ku,E kwalta a kikildap, nune lugud a gugulisak.Me ka keni mako kata,Lakwan ing...

Ring Bukas a Tutuki

R

Magumpisa ya ing aldo patse tinulauk ne ing manuk, dapot keti king syudad nu ka manakit manuk? Chooks to GO, Save More, Fresh Options, yamu pin ala nalang buntuk, makananu kang migising? Migising ka uli na ning danupan naka, mipalingat ka uli ning matsurang paninap, mebalaganan kang butataki, o atin kamu taganang pakikwanang gawan ngening aldo kalupa da ring marakal a tau, dapot yaku, migigising...