Dayag Ang Anino

D

Walay pulos ang pagtugkad pa sa imong nahibaw-an na, basin mablangko nuon ka ug sangpiton ko nimo sa imong ngalan ug ikaw mosangpit sa imong kaugalingon gamit akong ngalan. Ayaw ko sukit-sukita kon aduna pa bay angayang palugdangon. Ang kalubog kaluha sa kalibog. Usa ray tin-aw karong tungora: Wala ka milingi samtang nagsunod ko nimo. Anino lang ko sa imong anino.

About the author

Kevin A. Lagunda

Nagtapos ng BA Communication. Tubong Talisay din siya. Naging bahagi rin ng Sun Star Cebu at metikuluso sa kanyang malilikhaing akda.

By Kevin A. Lagunda