An Paghalat ni Islaw sa Bulalakaw

A

(Short Story for Children)

“Krrrrrrrrrring!!!”

Arog kaini an nangyayari bago matapos an klase na Islaw asin Luna: papalinyahun sinda nin duwa, aapudon saru-saro, asin tatatakan nin pulang star sa kamot.

Three stars”

Two stars”

One star”

Two stars”

One star”

Two stars”

Two stars”

“Islaw?”

“Ano po, Teacher Yolly?”

One star…”

Ipinapahiling pirmi ni Luna ki Islaw an saiyang kamot na igwang pulang three stars na marka mantang naglalakaw sinda pauli.

“Hmp. Huna mo, Luna ha. Magkakaigwa man ako nin three stars.”

“Hahaha. Nuarin daw iyan, Islaw?”

Haloy nang dai nakakakua si Islaw nin three stars na marka. Tanda pa niya an inot na three stars na nakua niya kan naisurat niya nin tultol an saiyang kumpletong pangaran.

Kinabanggihan, nagtukaw-tukaw an duwang mag-amigo sa gilid kan baybayon.

Tuninong si Islaw mantang nagkakawat kan saiyang cellphone. Dangan dinadalan man ni Luna an mga nagkikimat-kimat na bituon sa langit.

“Luna, ano ta pirmi kang nakakakua nin three stars na marka?”

“Hehehe. Gusto mong maaraman?”

“Dali na, Luna sabihon mo na!”

Nagpundo muna si Islaw sa pagkawat asin nagdangog ki Luna.

“Madali sana, Islaw. Nag-aabang ako pirmi nin bulalakaw kun banggi.”

“Sabi ni Nanay, pagnakahiling ka daa nin kurit nin liwanag na garo mabagsak sa daga, magpirong ka daa saka sabihon mo sa sadiri mo an saimong gusto.”

Napatingag si Islaw sa langit mantang nagtataram si Luna. Pag-aban-aban, nag-uli na si Luna. Nagpawalat man muna si Islaw sa baybayon.

Nagpadagos na nagtingag si Islaw sa langit saka naghalat kun igwang mapahiling na bulalakaw. Alagad, ni saro mayo siyang nahiling na kurit nin liwanag. Kaya, naisip nya, na ipadagos na sana an saiyang paghalat sa sunod na banggi.

Haros barubanggi nag-aabang nin bulalakaw si Islaw…

Kun maraot an panahon o kun mauran sa Balatan, nag-iiba sya sa iyang ama sa Iriga. Sabi kaya kan saiyang ama, mas dakol daang bituon o bulalakaw an nahihiling sa itaas kan Mt. Iriga.

Alagad, dai pa giraray nakahiling nin bulalakaw si Islaw.

Nagtubod man sya sa sabi ni Nanay niya, na mas dakol bituon kun banggi sa may danaw. Kaya, kan sunod na Sabado nagduman sinda sa banwaan kan saiyang Lola kun sain yaon an danaw kan Buhi.

Alagad, dai pa giraray nakahiling nin bulalakaw si Islaw.

Namundo si Islaw. Mayo syang nahiling na bulalakaw sa gabos nyang dinumanan.

Naisip nyang sabihan si Luna na mayo man bulalakaw na nahuhulog hali sa langit kun banggi.

Sarong banggi, inabangan nya si Luna na magluwas sa saindang harong. Gusto niyang maaraman kun sain naghahalat si Luna nin bulalakaw.

Alagad, haros tulong banggi nang dai nagluluwas si Luna. Kaya, naisipan niyang magduman sa harong na Luna.

“Luna?”

“Luna?”

“Manay Belen yaon po si Luna?”

Nakapira nang apod si Islaw, alagad mayong nagsisimbag. Kaya, nagsirip sya sa laog kan harong na Luna.

Digdi nya nahiling kun ano an ginigibo ni Luna kun banggi…

“Hmm… kaya palan dai sya nagluluwas,” taram ni Islaw mantang dinadalan si Luna na nagbabasa nin libro asin nagigibo nin assignment kaiba an saiyang Nanay.

Napapundo si Islaw sa saiyang nahiling, dangan luway-luway siyang naglakaw parayo sa harong na Luna.

Mantang naglalakaw si islaw sa baybayon pauli sa saindang harong, napatingag giraray siya sa langit. Nariparo nya na mabituonon an banggi, na garo baga mga aninipot na nagkikimat-kimat sa diklom.

Pag-abot ni Islaw sa saindang harong, naglaog siya sa saiyang kwarto. Nagirumduman niya si piggigibo ni Luna. Kaya, binutbot niya man an mga libro sa saiyang bag.

*****

Tulong bangging dai nagluwas-luwas nin harong si Islaw.

*****

“Krrrrrrrrrring!!!”

Parehas kan dati, pakatapos na madangog kan bilog na klase an bagting, pina linya sinda nin duwa ni Teacher Yolly, dangan inapod saru-saro…

Three stars”

One star”

Three stars”

Two stars”

Three stars”

Three stars”

Two stars”

“Islaw?” apod ni Teacher Yolly mantang nakangirit ki Islaw.

“Ano po, Teacher Yolly?”

“Three stars”


ANG PAGHINTAY NI ISLAW SA BULALAKAW

(Salin)

“Krrrrrrrrrring!!!”

Ganito ang nangyayari bago matapos ang klase nila Islaw at Luna: papipilahin sila nang dalawa, tatawagin isa-isa, at tatatakan ng pulang star sa kamay.

Three stars”

Two stars”

One star”

Two stars”

One star”

Two stars”

Two stars”

“Islaw?”

“Ano po, teacher Yolly?”

Ipinapakita lagi ni Luna kay Islaw ang kanyang kamay na may pulang three stars na marka habang sila ay naglalakad pauwi.

“Hmp. Kala mo, Luna ha. Magkakaroon din ako ng three stars.”

“Hahaha. Kelan kaya ‘yan, Isalaw?”.

Matagal nang hindi nakatatanggap ng three stars na marka si Islaw. Tanda pa niya ang unang three stars na natanggap niya nang naisulat niya nang tama ang kaniyang buong pangalan.

Kinagabihan, naka-upo ang dalawang magkaibigan sa gilid ng pampang. Tahimik si Islaw habang naglalaro sa kanyang cellphone. At pinagmamasdan naman ni Luna ang mga kumikislap na bituin sa langit.

“Luna, bakit ba lagi ka na lang nakakakuha ng three stars na marka?”

“Hehehe. Gusto mong malaman?”

“Bilis na, Luna sabihin mo na!”

Tumigil muna si Islaw sa paglalaro at pinakinggan si Luna.

“Madali lang, Islaw. Nag-aabang ako lagi ng mga bulalakaw pag gabi.”

“Sabi ni Nanay, pag nakakita ka raw ng guhit ng liwanag na parang babagsak sa lupa, pumikit ka raw at sabihin mo ang iyong hiling.”

Napatingala si Islaw habang nagsasalita si Luna. Maya-maya ay umuwi na si Luna. Nagpa-iwan naman muna si Islaw sa pampang.

Nagpatuloy ang pagtingla ni Islaw sa langit at naghintay kung merong magpapakita na bulalakaw. Ngunit ni isa ay wala siyang nakitang guhit ng liwanag. Kaya, naisip niya na ipagpatuloy na lang ang paghintay sa susunod na gabi.

Halos gabi-gabi ang pag-abang ni Islaw sa bulalakaw…

Pag masama ang panahon o kung maulan sa Balatan, sumasama siya sa kanyang ama sa Iriga. Sabi kasi ng kanyang ama, mas marami raw ang bituin o bulalakaw na nakikita sa itaas ng bundok Asog.

Ngunit, hindi pa rin nakakita si Islaw ng bulalakaw.

Napaniwala naman siya ng kanyang nanay, na mas madami raw na bituin tuwing gabi sa may lawa. Kaya, nang sunod na sabado, pumunta sila sa lugar ng kanyang lola kung saan makikita ang lawa ng Buhi.

Ngunit, hindi pa rin nakakita si Islaw ng bulalakaw.

Nalungkot si Islaw. Wala siyang nakitang bualakaw sa lahat na napuntahan niya.

Naisip niyang sabihan si Luna na wala namang bulalakaw na nahuhulog galing sa langit tuwing gabi.

Isang gabi, inabangan niya ang paglabas ni Luna sa kanilang bahay. Gusto niyang malaman kung saan nag-aabang si Luna ng bulalakaw.

Ngunit, halos tatlong gabi nang hindi lumalabas si Luna. kaya, naisipan niyang puntahan sa bahay nila Luna.

“Luna?”

“Luna?”

“Tiya, Belen diyan po ba si Luna?”

Mga ilang beses tinawag ni Islaw si Luna, ngunit walang sumasagot. Kaya, sumilip siya sa loob ng bahay nila Luna.

Dito niya nalaman kung ano ang ginagawa ni Luna tuwing gabi…

“Hmm…kaya pala hindi siya lumalabas,” bulong ni Islaw habang tinitingnan si Luna na nagbabasa ng libro at gumagawa ng assignment kasama ang kanyang nanay.

Napatahimik si Islaw sa kanyang na saksihan, at dahan-dahan siyang naglakad palayo sa bahay nila Luna.

Habang naglalakad si Islaw sa gilid ng pampang pauwi sa kanilang bahay, napatingla siya ulit sa langit. Napansin niya na mabituin ang gabi na parang mga alitaptap na.kumikislap-kislap sa dlilim.

Pagdating ni Islaw sa kanilang bahay, pumasok siya sa kanyang silid. Naalala niya ang ginagawa ni Luna. Kaya, inilabas niya rin ang kanyang mga libro sa bag.

*****

Tatlong gabing hindi lumabas ng bahay si Islaw

*****

“Krrrrrrrrrring!!!”

Katulad nang dati, pagkatapos na marinig ng buong klase ang bell, pinapila sila nang dalawa ni teacher Yolly, at tinawag isa-isa.

Three stars”

One star”

Three stars”

Two stars”

Three stars”

Three stars”

Two stars”

“Islaw?” tawag ni teacher Yolly habang nakangiti kay islaw.

“Ano po, teacher Yolly?”

“Three stars”

About the author

Pejay Padrigon

Guro ng Senior High School (SHS) sa Nabua National High School. Nagtapos ng Pilosopiya mula sa Holy Rosary Minor Seminary at MA Education Major in Guidance and Counselling mula sa University of Nueva Caceres. Aktibong miyembro ng Parasurat Bikolnon Inc.

By Pejay Padrigon