Ika King Paninap Ku?

I
Marco Paulo B. Lacap

Ika ing payntunan, panagimpan,
Ika ing timan na ning kakung
lungkut, Ika ing munag king sisilim.
King salu mu ing kapasnawan, emuku pa lalakwan,
Giang king paninap mu man uman muku,
Giang misan mu man lawan muku.
Mitmung tula, ika ing sala,
Balang timan mu susulagpo ku,
Alang kayaryan ing keka abie ku,
E kwalta a kikildap, nune lugud a gugulisak.
Me ka keni mako kata,
Lakwan ing paninap, misabi kata,
Ika at yaku, mitau tana?
Rugo maninap kumu.


You In My Dreams

You are the search, the dream,
You are the grin of my grief,
You are the sunrise of the sunset
In your chest is my repose, don’t leave me yet,
Just in my dreams, kiss me,
Just once glance at me
Full of joy, you are the gleam,
Your every smile makes me fly,
To you I can give eternity,
Not wealth that bolts, but love that roars Come let us go,
Leave the dream, converse,
You and I, is it us?
Oh, I was just dreaming.

About the author

Marco Paulo B. Lacap

Taga Masantol, Pampanga, nagsimula siyang magsulat sa Kapampangan mula pagkabata. Ito ay dahil sa impluwensiya ng kanyang ama at lolo. Adbokasiya niyang mahikayat ang mga susunod na henerasyon ng mga Kapampangan na mahalin ang sarili nilang wika.

By Marco Paulo B. Lacap