Innem a Daniw

I

no awananakton iti maris
diakton payarkos iti tangatang
agpukawak a kas asok
ken marunaw iti law-ang. ~ bullalayaw

no awananakton iti rimat
tumiponak iti sipnget
awanto metten ti silsilawak
wenno sika a mangtangtangad kaniak. ~ baggak

no diakton bumara pay
dinakto koma sebseban
bay-annak a dumapo
iti saklot ti dalikan. ~ beggang

no agangonton dagiti bulong
dinakto koma purpurosen
sibugannak iti maudi a gundaway
buyaem bulbulong a malaylay. ~ masetas

no diakton agan-andap
palubosannak iti bakir
dinakto koma ipupok
iti garapon nga awanan-angin. ~ kulintaba

no awananakton iti lawag
ibatinak latta iti altar
ta sadiayto nga urayek
ti inka manen panagkamang. ~ kandela


Anim na Tula

sa oras na mawalan ako ng kulay
ayokong maging palamuti sa langit
maglalaho ako gaya ng usok
at matutunaw sa himpapawid. – bahaghari

kung wala na akong ningning
sasanib ako sa dilim
wala na akong iilawan
o ikaw na tumitingala sa akin. – bituin

kung hindi na ako iinit
huwag mo akong apulain
hayaan mo akong umabo
sa pusod ng pugon. – baga

kung tuyo na ang mga dahon
huwag mo akong pipitasin
diligan mo sa huling sandali
at paglanta ay panoorin. – halaman

kung wala na akong kutitap
palayain mo ako sa gubat
huwag mo sanang ikukulong
sa walang hanging garapon. – alitaptap

kung wala na akong liwanag
iwan mo ako sa altar
at doon ko hinhintayin
ang muli mong pagdatal. – kandila

About the author

Pearl Lovedyn A. Dacuag

Siya ay tubong Union, Gamu, Isabela. Nagtapos siya sa University of the Philippines Baguio noong 2010 at nagtrabaho sa tatlong estasyon ng Bombo Radyo Philippines (Baguio City, Naga City, at La Union) sa loob ng 10 taon.

By Pearl Lovedyn A. Dacuag