Kuliglig

K

Hindi libingan. Sa halip,
ikalawang sinapupunan.
Mahimbing
ang mga murang anyong
kinukumutan ng parang.
Labimpitong taon
Lingid ito sa mga mata.
Tinatawid ang iba’t ibang dilim
ng lupa at hangin.
Sa tamang panahon,
isa-isang magigising.
Humahangos na tutunguhin
ang rabaw. Bibitak ang lupa, bubukad
ang mga pakpak—
Babasagin sa magdamag
ang malaong pananahimik.
Hindi sila aabutan
ng liwanag.
Tanging sa tunog
nagiging ganap ang hubog.
Nanginginig ang paligid

sa kanilang pamumutiktik.
Itinatanghal
ang pag-iral. Umaawit
sa bingit ng kanilang katawan:
Narito kami,
nagtatalik,
sa una’t huling gabi—
Sapagkat ito ang sentido
ng bawat siklo.
Hinahango ang mga sarili,
pumapailanlang
upang sumanib sa hitik
ng mga dahong itim.
Upang iahon ang tinig.

About the author

Cristian Tablazon

Nagtuturo si Cristian Tablazon ng malikhaing pagsulat at araling pangkultura sa Philippine High School for the Arts. Kabilang ang hal., Kritika Kultura, High Chair, Asian Journal of Culture Literature and Society, Quarterly Literary Review Singapore, Ani, Kilómetro 111: Ensayos sobre cine, Queer Southeast Asia, at Convocarte—Revista de Ciências da Arte sa mga lathalain kung saan lumabas ang kanyang mga akda, at inilimbag din ng RAR Editions (Yogyakarta) at GAMeC (Bergamo) ang kanyang aklat na pinamagatang Fugue noong Oktubre 2020. Naitanghal na ang kanyang mga gawa sa Museum of the Moving Image (US), Vargas Museum (PH), Image Forum Festival (JP), Artspeak (CA), Animistic Apparatus (TH), Ayala Museum (PH), PHotoESPAÑA (ES, PH), Spaceppong (KR), CICA Museum (KR), ArtCenter College of Design (US), The Wrong Biennale, at Seattle Center Armory (US). Kasapi siya ng Young Critics Circle Film Desk at katuwang na tagapamahala ng Nomina Nuda, isang alternatibong espasyong pansining sa Los Baños, Laguna.

By Cristian Tablazon