AuthorCristian Tablazon

Nagtuturo si Cristian Tablazon ng malikhaing pagsulat at araling pangkultura sa Philippine High School for the Arts. Kabilang ang hal., Kritika Kultura, High Chair, Asian Journal of Culture Literature and Society, Quarterly Literary Review Singapore, Ani, Kilómetro 111: Ensayos sobre cine, Queer Southeast Asia, at Convocarte—Revista de Ciências da Arte sa mga lathalain kung saan lumabas ang kanyang mga akda, at inilimbag din ng RAR Editions (Yogyakarta) at GAMeC (Bergamo) ang kanyang aklat na pinamagatang Fugue noong Oktubre 2020. Naitanghal na ang kanyang mga gawa sa Museum of the Moving Image (US), Vargas Museum (PH), Image Forum Festival (JP), Artspeak (CA), Animistic Apparatus (TH), Ayala Museum (PH), PHotoESPAÑA (ES, PH), Spaceppong (KR), CICA Museum (KR), ArtCenter College of Design (US), The Wrong Biennale, at Seattle Center Armory (US). Kasapi siya ng Young Critics Circle Film Desk at katuwang na tagapamahala ng Nomina Nuda, isang alternatibong espasyong pansining sa Los Baños, Laguna.

Maravillas

M

1.Ang daan patungo sa iyong tahanan. Ang iyong hininga. Ang iyong dalamhati. Ang mga lihim na tunog ng iyong katawan. Ang lihim na kulay ng iyong laman. Ang taya ng panahon sa araw ng iyong kapanganakan. Ang mga naglaho mong alaala. Ang katunayang ilang bilyong ulit nilakbay nitong patak ng dugo ang bawat sulok ng iyong kalooban. Ang lasa ng iyong dugo. Ang mga pinagliitan mong baro. Ang...

Pompeii

P

Naroon ang mga kasangkapankung paano iniwan. Walang imik ang mga lansangang naparamsa gitna ng paglikas. Dumaluhong ang kumukulong abo,bato, mga siglo— Lumambongsa balangkas ng lungsod. Lumikha ng hugis-taong guwangsa sapin-saping tiningang mga naglahong katawan. Walang nag-alalao nakaalala. Mangmang ang bagong saltasa mga hiwatig ng lupa. Nang sa wakas bungkalin,ito’y upang magpunla,hindi...

Kuliglig

K

Hindi libingan. Sa halip,ikalawang sinapupunan.Mahimbingang mga murang anyongkinukumutan ng parang.Labimpitong taonLingid ito sa mga mata.Tinatawid ang iba’t ibang dilimng lupa at hangin.Sa tamang panahon,isa-isang magigising.Humahangos na tutunguhinang rabaw. Bibitak ang lupa, bubukadang mga pakpak—Babasagin sa magdamagang malaong pananahimik.Hindi sila aabutanng liwanag.Tanging sa tunognagiging...