Libutad ding Sunis

L

Libutad ding sunis
kabaldugan ku karin mandatila;
kabang ding pamampan ku
gagato babo ding ulata.
Libutad ding sunis
karin ku lubas amanu at tapat.
E karing amanung agkasan ku,
dapot karing pilatan ding mata ku
o nung matulid kang lumawe
karing awang a reta.
Ati yu king pamangilag ku karing keka.
E ku milawe karing mata mu
inya sasalikut ku ing sukat kung ipalto
karin king pekaligtas a dane balu ku…
libutad ding sunis.


Between the Lines

Between the lines
my meanings stay;
While my masks float
above the obvious.
Between the lines
that’s where I’m frank and honest.
Not in the words I speak,
but there between my eyes,
or if you can’t look
right into those windows.
It’s in the way I evade yours.
I can’t look into your eyes
and so I hide what I must show
there in the safest place I know…
between the lines.

About the author

Kragi B. Garcia

Isang pintor, film maker, song writer, mananaliksik, at manunulat ng kasayasayan tungkol sa Pampanga. Isa rin siyang masinop na makata sa Kapampangan at Ingles kahit wala syang pormal napagsasanay. Mayroon siyang bi-weekly column sa Sunstar Pampanga na kanyang pinagkakaabalahan dahil sa pagmamahal nya sa kulturang Kapampangan. Pangarap nya na makapaglimbag ng aklat ng kanyang mga tula at ng diksyonaryong Kapampangan-English.

By Kragi B. Garcia