Maging sa Silid

M

tahimik ang dagat nang madatnan mo. walang along humahaplos sa
dawag ng espasyo. may kumakaluskos lamang na bakawan, humahalo
sa humihingal na hangin. narito ka sa aking silid. pagmasdan mo ang mga
sangang nakalutang sa tubig. ang dahan-dahang pagsasara ng pinto ng
aking bibig. pagmasdan mong humahalik sa’yo ang lambak sa kabilang
isla. ang sahig ng aking palad na dumadampi sa pusod ng gabi. Ang
bintanang naghahatid ng iyong nakalipas na maghapon. handa ka na
bang ipaliwanag ang iginuhit mong pangalan sa buhangin? lasahan ang
alat ng tubig sa pamamagitan ng pagtanaw. lumalangoy ang hinahon
sa’yong mga mata habang tinutunaw mo ang buhangin sa kalabuan ng
tubig. sabihin mo sa aking hindi ito ang aking silid. ito ang ating silid.
narito tayo sa ating silid. ilubog mo ang iyong talampakan at sapat na ito
upang umalon ang buong paligid.

About the author

Vanessa Haro

Naninirahan at lumaki sa probinsya ng Gumaca, Quezon. Nagtapos siya ng BA Psychology (Southern Luzon State University-Lucban) at kasalukuyang ginugugol ang panahon sa MA Psychology (Lyceum of the Philippines University-Laguna).

By Vanessa Haro