Ring Bukas a Tutuki

R

Magumpisa ya ing aldo patse tinulauk ne ing manuk, dapot keti king syudad nu ka manakit manuk? Chooks to GO, Save More, Fresh Options, yamu pin ala nalang buntuk, makananu kang migising? Migising ka uli na ning danupan naka, mipalingat ka uli ning matsurang paninap, mebalaganan kang butataki, o atin kamu taganang pakikwanang gawan ngening aldo kalupa da ring marakal a tau, dapot yaku, migigising ku e uli mu uling kailangan, nune bisa ku.

Migising ku mangadi ku kabibat lulun ku ing kakung pipagkeran ban matula neman I ima, meritak ing tatangkapan na. Kaibat kung menugtug karing pakamalan nang tanaman ima, dilwan ku nala ri wali, muna ya I bambalitu uling malati ya, panga piblas na I celu naman, ane karusing giang abak pa, maliswas ya kasing mamyalungan ketang basketbolan. Patse ala nang sabun ayus mu, ana ping tata e baling misan marusing ka katawan, ing maulaga king kilub malinis at dalise ka.

Palako naku, inuma kune I tata, i ima, i koya at ring wali ku. Asne kanyaman ing kanyaman ing munag, anti ke mong alalasa ing pali na ning sala ning aslag ning aldo, lulundag ya ing salu ku uling balu na bayu ya ing abak, bayu ya ing bie a manenaya kaku, kayagnan da ring denas at pati-pati sulagpo ku magbakal paninap at lugud.

IBÀLÀUS KEPÀ……


The Tomorrows to Come

The day begins with the crowing of the rooster, but where can you find a chicken in the city?
Chooks to GO, Save More, Fresh Options, but they’re all headless, how do you wake up?
You woke up because of your hunger, woke up because of a bad dream, a lizard fell on you, or you just needed to do something today just like many, but me, I wake up not only because I need to, but because I want to.

I wake up, I pray, then I make my bed so that my mother will have something to be happy about, she has fewer chores to do. After I water my mother’s treasured plants, I bathe my young siblings, Bambalito is the first one, because he’s still little, after him, Celo, filthy even in the morning, he hastily plays basketball when he wakes up. When there’s no soap, that’s fine, like father used to say, even if your body is sometimes dirty, what matters is that inside you are clean and at peace.

I’m about to go, I kissed my father and mother, my siblings,
The morning is so wonderful, as if I could taste the rays of the sun
My heart pounds because it knows that today is a new day that awaits me, together with the swallows and pigeons, I fly with my dreams and love with me.

I will continue on.


About the author

Marco Paulo B. Lacap

Taga Masantol, Pampanga, nagsimula siyang magsulat sa Kapampangan mula pagkabata. Ito ay dahil sa impluwensiya ng kanyang ama at lolo. Adbokasiya niyang mahikayat ang mga susunod na henerasyon ng mga Kapampangan na mahalin ang sarili nilang wika.

By Marco Paulo B. Lacap