CategoryMarco Paulo B. Lacap

Ika King Paninap Ku?

I

Marco Paulo B. Lacap Ika ing payntunan, panagimpan,Ika ing timan na ning kakung lungkut, Ika ing munag king sisilim.King salu mu ing kapasnawan, emuku pa lalakwan,Giang king paninap mu man uman muku,Giang misan mu man lawan muku.Mitmung tula, ika ing sala,Balang timan mu susulagpo ku,Alang kayaryan ing keka abie ku,E kwalta a kikildap, nune lugud a gugulisak.Me ka keni mako kata,Lakwan ing...

Ring Bukas a Tutuki

R

Magumpisa ya ing aldo patse tinulauk ne ing manuk, dapot keti king syudad nu ka manakit manuk? Chooks to GO, Save More, Fresh Options, yamu pin ala nalang buntuk, makananu kang migising? Migising ka uli na ning danupan naka, mipalingat ka uli ning matsurang paninap, mebalaganan kang butataki, o atin kamu taganang pakikwanang gawan ngening aldo kalupa da ring marakal a tau, dapot yaku, migigising...