CategoryNational Capital Region (NCR)

Mga Patay sa Looban

M

i.            Danaw Pagkat naririto ako at nariyan kaNakatitig sa langit habang salokNg bahagyang hukay sa buhaghag na lupa At nariyan ka nga at narito akoAng pagitan natin, isang hakbangKung sakaling mas malapit ang tumbok Ng rumaragasang punglong iniluwalNg mga daliri ng estrangherong mula sa dilimBaka kapwa tayo nagkakilanlan At maaring...

Lahat Tayo

L

Inihahalaw mo sa nabasang nobelaang iyong haka ngayong gabi; na tilahindi lamang sa salita ang pagmumulang lahat, kahit isinakdal na sa dakilang aklatna ang lahat ay nagsimula sa salita.Kaya nga’t kung mamaya, habang lumalalimang dilim at isang sambulat ng putokang umalingawngaw sa papawirino kung isang lagutok ng buto o bagsakng katawang ngalay sa apuhap ng buhay;kung pipiliin mong ituloy ang...

The Future Is Dead, Do Not Consume Its Corpse

T

“While the 20th century was seized by a recombinatorial delirium, which made it feel as if newness was infinitely available, the 21st century is oppressed by a crushing sense of finitude and exhaustion. It doesn’t feel like the future. Or, alternatively, it doesn’t feel as if the 21st century has started yet. We remain trapped in the 20th century, just as Sapphire and Steel were incarcerated in...

Sa Unit 03 Bldg. D

S

D. Minsan, may isang umagang ginising ako ng sikat ng araw na lumalagos sa bintana. Nakatapat sa aking mukha. Mahapdi ang init. Ramdam ko ang sariling pawis na butil-butil na namumuo sa aking pisngi. Mayroon din sa aking likod at dibdid. Hirap pa akong idilat ang aking mata. May kumikiliti sa talampakan ko. Kuko. Naging mabilis ang pagtaas-baba ng kuko sa talampakan ko. Hanggang sa naramdaman...

Kutob

K

muli, may isang sukathindi na uuwi—asintado ang balasa pagtunton ng inosenteng hininga. Kung gabi at maramdaman,kumatok ang kibot ng bagabag,huwag mag-alinlangan:papasukin sa tahananang takot at kaba, paupuin.Alukin ng kung anong makakain:luha, tangis, lungkot, galit.Pagsalitain, marahilmay kung anong sasabihin.Saka ihayag ang layon,kung saan naroroonang katotohanan ng pangamba. nangangatog kahit...

National Capital Region Cluster 3

N

Introduksyon Halu-halo ang mga manunulat sa seksyong ito na ilan sa kumakatawan para sa National Capital Region. Ang isa’y palamasid na kwentista. Ang sumunod ay mapanuring makata at ang huli’y kritiko-pilosopo. Pare-pareho silang mga batang guro sa unibersidad kung kaya’t kaagad na maaaninag ang pagpoproblematisa ng isang papasibol na intelektuwal sa kanilang mga naisulat. Subalit ang mahalagang...

The Shadow Walks Among Us

T

There’s a killer on the loose. I woke up to the sound of clamor outside my home. My neighbors, as if anticipating the arrival of a storm, were on edge: the females wailed and held their children close, the males broke their resolve by pacing back and forth, and the others stood in the middle of the yard, waiting for the daylight to finally wash away the darkness lying at the heart of the morning...

National Capital Region Cluster 1

N

Introduksyon Paano itutula’t iuulat ang kawalan—ng alaala, ng kapasidad na umibig, ng kapangyarihang ihayag ang galit sa gitna ng gutom? Paano binabawian ng dila ang tumutunghay sa mga representasyon ng sarili, upang sa pagbulalas ng tutol at palag ay makikita na may iba pa palang naratibo at kuwento sa nakasanayang bista? Maraming paraan ng pag-iral, maraming pagsipat sa pag-iral. Pero ang...

National Capital Region Cluster 2

N

Introduksyon The stories in this collection trace the coming of age, the rite of passage, of three female writers. One finds her voice in writing; another finds a metaphor in the animal world; and yet another seeks the truth via the feminist cause. They constitute a new female voice and they work toward a fair representation of their personal angst that somehow redound to the whole young culture...

Yungib

Y

Mainit ang buntong-hininga ng kagubatan sa San Bartolome. Tinutuyo ng tag-init ang mga sakahan ngayong panahon ng tag-ulan. Kaya hilahod ang tuhod ni Kardo, bumubula ang bibig habang ngumunguya ng hangin,habang pinapalis ng buntotang mga insektong sa kanyang laman nanginginainsa ga-santol na sugat na ayaw gumaling. Namumutok ang mga braso at binti ni Renante habang sinusuyod-ginagaod ang ararong...