TagNCR Cluster 3

Kutob

K

muli, may isang sukathindi na uuwi—asintado ang balasa pagtunton ng inosenteng hininga. Kung gabi at maramdaman,kumatok ang kibot ng bagabag,huwag mag-alinlangan:papasukin sa tahananang takot at kaba, paupuin.Alukin ng kung anong makakain:luha, tangis, lungkot, galit.Pagsalitain, marahilmay kung anong sasabihin.Saka ihayag ang layon,kung saan naroroonang katotohanan ng pangamba. nangangatog kahit...

Mga Patay sa Looban

M

i.            Danaw Pagkat naririto ako at nariyan kaNakatitig sa langit habang salokNg bahagyang hukay sa buhaghag na lupa At nariyan ka nga at narito akoAng pagitan natin, isang hakbangKung sakaling mas malapit ang tumbok Ng rumaragasang punglong iniluwalNg mga daliri ng estrangherong mula sa dilimBaka kapwa tayo nagkakilanlan At maaring...

Lahat Tayo

L

Inihahalaw mo sa nabasang nobelaang iyong haka ngayong gabi; na tilahindi lamang sa salita ang pagmumulang lahat, kahit isinakdal na sa dakilang aklatna ang lahat ay nagsimula sa salita.Kaya nga’t kung mamaya, habang lumalalimang dilim at isang sambulat ng putokang umalingawngaw sa papawirino kung isang lagutok ng buto o bagsakng katawang ngalay sa apuhap ng buhay;kung pipiliin mong ituloy ang...

The Future Is Dead, Do Not Consume Its Corpse

T

“While the 20th century was seized by a recombinatorial delirium, which made it feel as if newness was infinitely available, the 21st century is oppressed by a crushing sense of finitude and exhaustion. It doesn’t feel like the future. Or, alternatively, it doesn’t feel as if the 21st century has started yet. We remain trapped in the 20th century, just as Sapphire and Steel were incarcerated in...

Sa Unit 03 Bldg. D

S

D. Minsan, may isang umagang ginising ako ng sikat ng araw na lumalagos sa bintana. Nakatapat sa aking mukha. Mahapdi ang init. Ramdam ko ang sariling pawis na butil-butil na namumuo sa aking pisngi. Mayroon din sa aking likod at dibdid. Hirap pa akong idilat ang aking mata. May kumikiliti sa talampakan ko. Kuko. Naging mabilis ang pagtaas-baba ng kuko sa talampakan ko. Hanggang sa naramdaman...

National Capital Region Cluster 3

N

Introduksyon Halu-halo ang mga manunulat sa seksyong ito na ilan sa kumakatawan para sa National Capital Region. Ang isa’y palamasid na kwentista. Ang sumunod ay mapanuring makata at ang huli’y kritiko-pilosopo. Pare-pareho silang mga batang guro sa unibersidad kung kaya’t kaagad na maaaninag ang pagpoproblematisa ng isang papasibol na intelektuwal sa kanilang mga naisulat. Subalit ang mahalagang...