Nupo

N

Mati sa nguso
An uminusop na duso―
Pasurop an taghoy.

Dai makahibi ta nasa edad.

Naglalakop an itom
Sa natasukan na dapan.
Dali! Tulos na hanawan
Nin ihi nin siisay man
Asin dapugan nin kinutkot
Na galho. Bulong baga
An kabuahan tang
Nanudan sa mga gurang.


NUPO

Ramdam sa bibig
Ang hapdi ng saluib―
Pahigop sumipol.

Hindi naman makaiyak
Dahil nasa hustong gulang.

Lumalawak ang itim
Sa tiyan ng talampakan,
Dali! Agad na hugasan
Ng ihi ng kahit na sino,
Tapalan ng kinutkot na tartar.
Hindi ba’t lunas
Ang ating kahibangang
Natutuhan sa matatanda.

About the author

Fernando C. Chavez

Kasalukuyang nag-aaral ng Sining sa Komunikasyon sa Partido State University. Kilala sa tawag na Buboy, tubong Presentacion, Camarines Sur. Siya ay auditor ng Ambareta organization at kasapi ng Parasurat Bikolnon Inc.

By Fernando C. Chavez