AuthorFernando C. Chavez

Kasalukuyang nag-aaral ng Sining sa Komunikasyon sa Partido State University. Kilala sa tawag na Buboy, tubong Presentacion, Camarines Sur. Siya ay auditor ng Ambareta organization at kasapi ng Parasurat Bikolnon Inc.

Estranyo

E

May ligmat sa mataNin nag-aabong. DawaAn maliksing kuruso-kusoSa hìbog kan mga awot,Igwang imahen na binibilogSa buót. Sa laylayankaining alug-og, kun hihilingonSa puró, hutoAn nagbubutong nin sulog. Sarong sagkuran kundi kawaran.Siisay an kaggibo?Nagpapanday an daghanNin mga básangNa kurab-kutab,Mahagong na paghuna-hunaSa laugan kan pusoKaya dai mapanôNin katrangkiluhan an palibot.Sa...

Sa Lamay

S

Aragid na an lawgonNin mga nakikidumamay,Saro an mga sinasabi. An nilalaoman, hinuhuna,Insektong mabulwatSa nguraspak kan gadanNganing magpasabongNin panibagong salot. Dai maatihan an termos.Sa lambang lamesa,Naghaga nin tinapay,Nin pulutan asin tagay.Igwang nag-agyatBaraha, nang-ayakatParatadan asin siringAn turon— an pakulago,Mayong saklot na siwo;An patawo, pugot na payoKan lambang...

Saysay Kan Talinga

S

Bago mapisang an hagong, sa poonTanog kan tagdo sa nakasalodNa tabo; an pag-uutro kan sutsot;An kabring pagkapatod kan kwerdas;An turaok; an harayong ginikananKan awit; an oda; an himno sa sálog;An taghoy kan udto; an tanog kan gisikNa natìmakang mga dahon; an sikyodSa lata sa tinampo; an ragantingKan nagligid na sensilyo; inihugsakNa baso; an pagakpak kan itomNa gamgam; an siyap kan siwo;An...

An Pangiturog Nin Agom Kan Parasira, 1814*

A

*Based on Kotushika Hokusai’s celebrated shunga erotica woodblock print Tako to ama. Pwede nyang rabnuton an mga guramoyNin pugitang nakapuripot sa saiyang takyag,Igsan. Nakahumhom sa nguso, daghan. Ta an pangiturog, nasa kinaban nin dagat,Piglalamos sya nin ideyang dai mahahawiAn sulog na nakabislig nin saiyang kahubaan, Nagbibislig nin mga pwede pang isaray.Na mayong kusog an pagsikad sa...

Linta

L

Sabi ni Tay, tibaad daa igwa na akong dyabetesKaya an mga lugad ko haloy maghilom. Nakua ko an gabos na iniSa saiyang mga rapado, ta padaba nya ako,Sabi nya, asin habo nyang mahilingNa marulu-lumhok an hiruon koPag kaatubang an saiyang mga panyerO kaya pag sinusugo nya ako. Sinimbag ko sya, naglayas ako. Sa harong kan sarong pinsan,Nagparahibi ako magdamlag. NaglaomNa kuta, magi man akong...

Ikos

I

Mala ngani ta muya ko nang barabadonNin sakuyang istepenAn itom na ikos kan kataid ming harong. Tuyong udto kan nagsasablay akong badoSa alad, aw ta biyong nakamulaad sakuya.Mayo man girabong kuminamangSa daghan, alagad sa pagtubod ko,Usip pa kan mga gurang, hayop iningDe-malas asin tugang nin kagadanan. Palukon ko na kutaKan duplas kong matakmaSo saiyang liog, kan madakop ko iningUgom na so...

Nupo

N

Mati sa ngusoAn uminusop na duso―Pasurop an taghoy. Dai makahibi ta nasa edad. Naglalakop an itomSa natasukan na dapan.Dali! Tulos na hanawanNin ihi nin siisay manAsin dapugan nin kinutkotNa galho. Bulong bagaAn kabuahan tangNanudan sa mga gurang. NUPO Ramdam sa bibigAng hapdi ng saluib―Pahigop sumipol. Hindi naman makaiyakDahil nasa hustong gulang. Lumalawak ang itimSa tiyan ng talampakan,Dali...

Bakong Labot-Suba

B

Magribentahon an agudamdam.An tanglay kan hawak, bakong gikanSa huna mong labi sa paturutukrong.O kulang sa hunat. Pirang bulanNa akong pigtuki nin ribaraw, dangan,Kun sasabihon ko saimong naubosKo na kabibilang an poste,Matubod ka daw? MagsayumaKun habong madangog an katotoohan:May salâ sa katrangkiluhan na iniKan banwaang tiok kan salot.Sa kada aldaw, minautro an mga gibuhon—Siring ngaya sa...

Rimbo*

R

*Lason sa isda An minapatalibong nin agimadmad—Túlos, pibungawGarong karawKan primirong ugbas.Nainom o nahanglopKan dinuldog so irok?(Solamente, para sa sirâ)An paghuna ngani, nirunotNa dahon nin tubang-Súlog. Buminasang an tubigKaya tuminilam sa halunan koTa nakangangang gayo;May tuminundag sa timindosKaya tuminindog ako.Makangirit, ta pagkilingKo saindo, ako so inaraboAsin suminuka nin...

Mito

M

Pagbibilog sa mapa nin ribarawKan tandayag na nakasalpit sa gapo,Lugad an paghiluno sa mga usiponNin pagtatanos ta dai masabutanAn ringgaw na kun dai naidakitSa mga aki, gabos kita baak an dila. MITO Pagbubuo sa mapa ng ligaligNg tandayag na naipit sa bato,Sugatan ang pinaghunusanSa mga kwento ng pagwawastoDahil hindi maunawaan ang biroNa kung hindi naisalin sa mga paslit,Lahat tayo’y may biyak...