Rimbo*

R

*Lason sa isda

An minapatalibong nin agimadmad—
Túlos, pibungaw
Garong karaw
Kan primirong ugbas.
Nainom o nahanglop
Kan dinuldog so irok?
(Solamente, para sa sirâ)
An paghuna ngani, nirunot
Na dahon nin tubang-
Súlog. Buminasang an tubig
Kaya tuminilam sa halunan ko
Ta nakangangang gayo;
May tuminundag sa timindos
Kaya tuminindog ako.
Makangirit, ta pagkiling
Ko saindo, ako so inarabo
Asin suminuka nin malabnaw
Na pula garo dyobos;
Pigmati lugod ining tuminàkab
Na ríbong asin alingahot
Na suminakat sa angog.


RIMBO

Ang nagpapaikot ng malay—
Agad na magdedeliryo,
Parang talab ng unang nganga.
Sadyang ininom o nilanghap
Nang payukong tapalan
Ang butas ng pugad?
(hindi ka naman isda)
Ang akala nga’y inalmires
Na dahon ng tubang-sulog.
Basta na lamang dinaluyong
Ng tubig itong bunganga
Dahil saktong nakanganga;
Napatayo nang madama
Ang agad na hilab ng sikmura.
Nakatatawa dahil paglingon ko
Sa inyo, ako ang umuubo
At sumuka ng malabnaw
Na pulang kakulay ng dyobos;
Tuloy, sinasapo itong sumakmal
Na pagkahilo at alinsangang
Umaalisngaw sa ulo.

About the author

Fernando C. Chavez

Kasalukuyang nag-aaral ng Sining sa Komunikasyon sa Partido State University. Kilala sa tawag na Buboy, tubong Presentacion, Camarines Sur. Siya ay auditor ng Ambareta organization at kasapi ng Parasurat Bikolnon Inc.

By Fernando C. Chavez