Saysay Kan Talinga

S

Bago mapisang an hagong, sa poon
Tanog kan tagdo sa nakasalod
Na tabo; an pag-uutro kan sutsot;
An kabring pagkapatod kan kwerdas;
An turaok; an harayong ginikanan
Kan awit; an oda; an himno sa sálog;
An taghoy kan udto; an tanog kan gisik
Na natìmakang mga dahon; an sikyod
Sa lata sa tinampo; an raganting
Kan nagligid na sensilyo; inihugsak
Na baso; an pagakpak kan itom
Na gamgam; an siyap kan siwo;
An anggot na tingog kan sarhento;
An padangadang na pugada; an harakhak
Kan buang rawitero; istatik kan radyo
Na napihit; an huring palagatak kan letra
Sa ngaran mo; an piyok kaiyang halunan
Sa pagsambit na garong an gabos
Na kamunduan sa kinàban minagikan
Sa dila kan kataid ming rapakan.


SALAYSAY NG TAINGA

Bago mapingas ang alingawngaw,
Sa simula ay tunog ng patak sa nakasahod
Na tabo; ang pag-uulit ng sitsit; patid
Ng kwerdas matapos kaskasin;
Mga tilaok; malayong pinagmulan
Ng awit; ang oda; ang himig sa ilog;
Ang sipol ng tanghali; ang malutong
Na tunog nang naapakang mga tuyong
Dahon; ang sinipang lata; ibinagsak
Na baso; kalansing ng gumulong
Na sensilyo; hangin sa kampay
Ng panggabing ibon; siyap ng sisiw;
Ang singhal ng bundat na sarhento;
Tunog ng paparating na ulan; halakhak
Ng nahibang na makata; istatik ng radyo;
Ang huling palatak sa titik ng ngalan mo;
Ang piyok niyang lalamunan
Sa pagbanggit na para bang ang lahat
Ng kalungkutan sa mundo ay nagmumula
Sa dila ng kapitbahay kong mabunganga.

About the author

Fernando C. Chavez

Kasalukuyang nag-aaral ng Sining sa Komunikasyon sa Partido State University. Kilala sa tawag na Buboy, tubong Presentacion, Camarines Sur. Siya ay auditor ng Ambareta organization at kasapi ng Parasurat Bikolnon Inc.

By Fernando C. Chavez