CategoryUncategorized

An Pangiturog Nin Agom Kan Parasira, 1814*

A

*Based on Kotushika Hokusai’s celebrated shunga erotica woodblock print Tako to ama. Pwede nyang rabnuton an mga guramoyNin pugitang nakapuripot sa saiyang takyag,Igsan. Nakahumhom sa nguso, daghan. Ta an pangiturog, nasa kinaban nin dagat,Piglalamos sya nin ideyang dai mahahawiAn sulog na nakabislig nin saiyang kahubaan, Nagbibislig nin mga pwede pang isaray.Na mayong kusog an pagsikad sa...

An Payong ni Ayong

A

(Short Story for Children) “Pag napandungan nin panganuron si Mayon, magdara nin payong,” tugon pirmi sako ni Nanay, kun mahali sa harong. Maski tig-init, payong man giraray an sakong gamit. Pansagang sa saldang na malanit sa kublit. Kun naglalakaw man ako sa hapon, sugkod ko an sakong payong. Pantakot sa nanghahapag na ayam. Alagad, mas maugma kun tig-uran. Ta pag-ibiniklad ko na an payong na...

Ika King Paninap Ku?

I

Marco Paulo B. Lacap Ika ing payntunan, panagimpan,Ika ing timan na ning kakung lungkut, Ika ing munag king sisilim.King salu mu ing kapasnawan, emuku pa lalakwan,Giang king paninap mu man uman muku,Giang misan mu man lawan muku.Mitmung tula, ika ing sala,Balang timan mu susulagpo ku,Alang kayaryan ing keka abie ku,E kwalta a kikildap, nune lugud a gugulisak.Me ka keni mako kata,Lakwan ing...

One Writer

O

She was supposed to be part of that life, that past life, that other life that she thought she had buried. But there she stood, across the table, mere inches from her, and Jeanne instinctively shrank. It was funny, but not the fun, humorous kind of funny. How much the mind forgets, but the body—with its brain and its heart—remembers, always remembers. Jeanne shrank back and paled. Her hands...