CategoryKragi B. Garcia

Gitad

G

Ing gitad mung diwalilingad na ing bubulungning kekang sari kalyap a salu;Ya ing magpakalingwan king alingongoning kekang banal a tipan king payntungula mikalabyus tigik pangasakmalking sasayu mung pamagkumwari. Alang melakwang nanu mang bakasing linaso mung bakal a kapanaliganking salamin ning milabasnung nu’daka apagkamalyangalang-kasingdalise pusu. E ku pa mu rin balu nung sanu ing katutwan...

Libutad ding Sunis

L

Libutad ding suniskabaldugan ku karin mandatila;kabang ding pamampan kugagato babo ding ulata.Libutad ding suniskarin ku lubas amanu at tapat.E karing amanung agkasan ku,dapot karing pilatan ding mata kuo nung matulid kang lumawekaring awang a reta.Ati yu king pamangilag ku karing keka.E ku milawe karing mata muinya sasalikut ku ing sukat kung ipalto karin king pekaligtas a dane balu ku…...

Tears

T

Dadalusdus kalakalaleking salaming awangkabang pupulisan na ing ambun;Kapisik teterak king sanap-sanapan.Ing lugma dintang;Abung-bigang tilus-tilus tatangis lakabang ding lwa mu maging uran. Teterak alang pakyalam at malayaking matalaib a maranglekabang gagawan da ing kapagmasusyan; Ding agimat yuyuyuyu la karing karelang salu. Mengaring nwan a pusung,ing lupa mu makatalukbung ya kabang manangis...

Mata Mu

M

sinuka ne ning apiing dimlang ayakmulnang e sasaryanking salung alang lamanat limbugking kalalamlalamanning kapanamdaman;e ka sane king dimlaat labug ning kapikakunwan—e wari? e ka manaligking piliblubang malarama e mu mekatalibunang menganyaya keka. e mu na la panaliganding balatung mung mata. e na ka lalawekaring keyang matapasibayu Your Eyes fire spewedthe chill itunmindfully swallowed in the...

Dayu

D

Agwat.Pilatan.Sukad ning pamikawani.Dingkal ning dayu.Sikdan ning kelambatanO ning keynipan. Laut.Deywan.Lapad ning pamikaliwa.Dekalan ding takbang.Sampulung ding talampakan.O sakmal ning pamaniglo. Kapagnasan manO sirya.O mekad mo, ali man.Nanu mo ta’ng pamyaliwa?Talab na magdili-dili.Basal king kalubkuban.Ala na ka king panimanman.Ala na ka king panandam.Panamdam a metampud na.Mepata nang...