CategorySouthern Tagalog & Bicol Region

Gabi, Sa Lucban

G

Kung minsan, gusto kong isiping sabayKaming gumulang ng hangin. Ipinagpapalagay ko,O ng hangin bilang ako, na sabay kaming dumaus-osSa kaluskos ng kurtinang may burda;Sa labi ng mga nakayuping dahon sa paso; Sa iyong mga labi –sa iyong mga labi. Ganito ko tiniis ang pangangatal noong isang gabi:Isang gabi, walang buwan. Tila buhok ng aking ama ang mga ulap.Binabalakubak ang langit sa mga tala...

Anino ni Nino

A

(Short Story for Children) Si Nino an aking nakikipagkawat sa mga anino. Dai sya takot sa diklom. Ginigibo nyang sarong dakulang kweba an saiyang kwarto. Palsok an ilaw, tahob an mga bintana, asin sarado an pwertahan kaini. Solamanteng an ludab kan ispat o flashlight nya sana an sagsisirbing kalayo o ilaw. Digdi ginigibo ni Nino an manlain-lain na imahe na pinoporma kan saiyang kamot sa atubang...

Mga Nawawalang Pasahero

M

isang paniniguro: batid natin ang layo ng guhit-tagpuan.nakarehistro na sa isip ang bilang ng oras; mga lugar na titigilanng sinasakyang dyip; at mga pasikot-sikot sa hindi matukoy na pakiramdam.marahil, kung tatangkaing pangalanan ang mga panandaliang emosyonnitong labing tikom rin sa damdamin, nanaisin na lamang nitong maligaw samalalamig na mga halik ng kape tw’ing magigising.kung itong...

Estranyo

E

May ligmat sa mataNin nag-aabong. DawaAn maliksing kuruso-kusoSa hìbog kan mga awot,Igwang imahen na binibilogSa buót. Sa laylayankaining alug-og, kun hihilingonSa puró, hutoAn nagbubutong nin sulog. Sarong sagkuran kundi kawaran.Siisay an kaggibo?Nagpapanday an daghanNin mga básangNa kurab-kutab,Mahagong na paghuna-hunaSa laugan kan pusoKaya dai mapanôNin katrangkiluhan an palibot.Sa...

Southern Tagalog & Bicol Region

S

Introduksyon May kung anong himig ang maaaninag sa koleksyon ng mga tula ni Vanessa T. Haro. Sa tulang “Maging sa Silid,” lagusan ang mga damdaming nabuo/binuo sa paghalukay sa bawat sulok ng silid, habang binabalikan ang tagpo ng mga sangang nakalutang sa tubig. May malalim na ugnayan ang kaniyang silid sa mga binuong karanasan at tagpuan sa dalampasigan upang marating ang sinasabing “ating”...

Rimbo*

R

*Lason sa isda An minapatalibong nin agimadmad—Túlos, pibungawGarong karawKan primirong ugbas.Nainom o nahanglopKan dinuldog so irok?(Solamente, para sa sirâ)An paghuna ngani, nirunotNa dahon nin tubang-Súlog. Buminasang an tubigKaya tuminilam sa halunan koTa nakangangang gayo;May tuminundag sa timindosKaya tuminindog ako.Makangirit, ta pagkilingKo saindo, ako so inaraboAsin suminuka nin...

Maging sa Silid

M

tahimik ang dagat nang madatnan mo. walang along humahaplos sadawag ng espasyo. may kumakaluskos lamang na bakawan, humahalosa humihingal na hangin. narito ka sa aking silid. pagmasdan mo ang mgasangang nakalutang sa tubig. ang dahan-dahang pagsasara ng pinto ngaking bibig. pagmasdan mong humahalik sa’yo ang lambak sa kabilangisla. ang sahig ng aking palad na dumadampi sa pusod ng gabi...

Bakong Labot-Suba

B

Magribentahon an agudamdam.An tanglay kan hawak, bakong gikanSa huna mong labi sa paturutukrong.O kulang sa hunat. Pirang bulanNa akong pigtuki nin ribaraw, dangan,Kun sasabihon ko saimong naubosKo na kabibilang an poste,Matubod ka daw? MagsayumaKun habong madangog an katotoohan:May salâ sa katrangkiluhan na iniKan banwaang tiok kan salot.Sa kada aldaw, minautro an mga gibuhon—Siring ngaya sa...

Nupo

N

Mati sa ngusoAn uminusop na duso―Pasurop an taghoy. Dai makahibi ta nasa edad. Naglalakop an itomSa natasukan na dapan.Dali! Tulos na hanawanNin ihi nin siisay manAsin dapugan nin kinutkotNa galho. Bulong bagaAn kabuahan tangNanudan sa mga gurang. NUPO Ramdam sa bibigAng hapdi ng saluib―Pahigop sumipol. Hindi naman makaiyakDahil nasa hustong gulang. Lumalawak ang itimSa tiyan ng talampakan,Dali...

Ikos

I

Mala ngani ta muya ko nang barabadonNin sakuyang istepenAn itom na ikos kan kataid ming harong. Tuyong udto kan nagsasablay akong badoSa alad, aw ta biyong nakamulaad sakuya.Mayo man girabong kuminamangSa daghan, alagad sa pagtubod ko,Usip pa kan mga gurang, hayop iningDe-malas asin tugang nin kagadanan. Palukon ko na kutaKan duplas kong matakmaSo saiyang liog, kan madakop ko iningUgom na so...